Hela Hem / platser

Jag har även kunskaper hur jag skall hela platser och hem. Det är oerhört viktigt att vi även rensar våra hem då mycket av många människors dåliga mående är relaterat till hur vi bor. Det är ibland skrämmande att se hur en del faktiskt har det i sina hem. Tecken på dåliga energier kan vara huvudvärk, svårt att andas, oro, rädsla, negativa tankar, svårt att tänka klart och kraftlöshet m.m. Många gånger kan det handla om påverkan som beror på olika saker. Mycket dåliga energier från marken kan ha skapats genom exempelvis byggnationer men även mörka energier kan skapa obehagliga platser som gör att vi inte vill vara där och som leder till att vi mår dåligt. Ibland kan även interdimensionella energier florera i vårt hem och portalöppningar kan ha skett och då behövs verkligen en rening ske.

Moder jord

Liksom människor har en lång historia så har även jorden en lång historia. Det innebär att platser har enorma energifrekvenser på vad som kan ha hänt på en plats. Har det skett blodsutgjutelser, mord eller religiösa ceremonier då kan det påverka platsen oerhört och då ligger det som en negativ energistruktur som påverka oss människor. För att inte tala om hur påverkad moder jord kan bli av allt negativt som sker omkring oss idag och då har vi ansvar att hela även henne. Meningen var att människorna skulle förvalta och skydda moder jord, djur och natur. Vi skulle vara en slags väktare som skulle övervaka att allt var i balans och att vi levde i harmoni med varandra, men uppenbart har människorna inte lyckats med detta projekt och nu ser vi konsekvenserna av vårt handlande. Frågan är här kommer vi ta vårt ansvar och reparera det som hänt. Det är inte försent än men det är nog dags att vända vår riktning till sundare leverne och ha en inställning där natur skall samexistera med oss.

Hur jag helar platser

När jag helar en plats gör jag ofta hembesök. Du får då redogör för hur det känns i ditt hem eller den plats som du avser vilja hela. Därefter tonar jag in och tittar på vad det är som är den egentliga orsaken till att det inte känns bra där du befinner dig. Sedan frigör mina andliga hjälpare det som påverkar platsen / hemmet negativt och jag förklarar vad som händer under tiden. Du får självklart ställa frågor om du undrar över något. Oftast blir det en klar förbättring efter att en healing har skett och man känner ofta en skillnad att något verkligen har hänt.