Inom kort kommer kursdatum sättas för kommande workshop.