Vattnet är en livgivande kraft

Blogg

Vattnet är en livgivande kraft

Nu under en längre tid har jag kommit i kontakt med de som lever i angränsande världar till vår värld. De har inte vårat utseende utan de är djur och små och storfolk som lever i en rikedom av kunskap som tillfallit dem av lärdomar ur visdom och för att de förstår sammanhang till allt omkring dem. De har delgett mig mycket kunskaper i sin rikedom av vetande och de har även förstått vilken obalans som finns på jorden.

Ett ämne som de har mycket kunskaper inom, är bland annat vattnets betydelse och hur viktigt vattnet är för vårt leverne här på planeten. Trots allt är jorden en vatten planet och sägner säger at delfiner och valar var de härskande en gång i tiden.

De var många som ville komma fram i mitt skrivandet stund, så det var lite rörigt men för att göra det lite mer förenklat, så vill jag ändå ta upp några eftertänksamma saker som de belysta och som jag tycker är viktigt att vi reflekterar över.

Några djur berättar och det gör det med vacker inspiration och kärlek: ”Vattnet är ert liv och strandar vattenmängden inom er strandar allt. Ni får ingen balans, ni hittar inte hem till er själva.  Ni dricker kranvatten men vattnet har förlorat sin naturlighet genom ert vattensystem. Ni skall försöka dricka så naturligt som möjligt, tycker vi. Grundvattnet är en renhetens källa och det är en kraft som stärker er då grundvattnet är en livgivande kraft. Ni får kraft av mineraler, det är en naturlig sammansättning, en byggsten som stärker er kropp och sinne. Ni kan bli fria från sjukdomar om ni har rätt vatten balans och dricker rent vatten. Drick grundvatten för det balanserar era system och renar er. I grundvattnets källa finns andlighetens svar”.

”Ni har även daggen som är viktig. Daggen gör att allt spirar. Det ger liv åt allt omkring. Daggen fångar elementen. Daggen finns i växtligheten och då ger det extra mycket näring. Vatten, hav och sjöar fylls av daggen när löven kommer. När ni vaknar på morgonen kan ni rena er med daggen. Det ger tillnyktring och ni blir piggare.  Bladens näring vilar med daggen. Ni kan ta ett daggfyllt löv och lägga det mot kroppen, ansiktet och ni stärker er.  Ät blad från daggen och då får ni in alla element inom er”.

”Ni tar inte hand om miljön av alla avgaser och det påverkar er natur och växtligheten mår inte bra av det. Den börjar bli syrefattig och allt liv behöver en syre rikedom. Vi vill att ni mår bra men ni får in gifter som påverkar ert psyke och er kropp. Ni blir obalanserade. Stress kan göra så att grundvatten nivån inom er sjunker. Har man inte rätt vattenmängdnivå inom sig då kan obalanser ske och då tycker vi att ni balansera er genom att vara med er själva i lugnet och i naturen”.   

Ett ”mellan stor folk” förklarar och han använde begreppet dag rinil vattnet, något som vi människor kallar för regnvatten, ett ord som för mig träffade mig fint i hjärtat och fick mig att börja reflektera hur olika språk vi kan ha i förunderliga världar som vi lever i. Han menade att dagen innehåller aktivitet och på natten finns stillheten och lugnet.  Han berättar att vårt ”dag rinil vatten” har blivit förstört med alla avgaser och elektricitet som vi har, det gör att vattnet inte har den klarheten längre som den en gång hade. Våra avgaser och elektricitet har också förhindrat det naturliga flödet hos vindarna. Vindarna renar även vattenmassorna och de vet även djuren då de känner av om obalanser sker.  Det som hänt är att elektriciteten stör vindarna. Han säger även; ”ni har även gifter i era kroppar så ni svarar inte längre an på det naturliga, det som finns omkring er och kärleken till det. Ni svarar inte an på er natur och era egna naturliga signaler då många av er har förlorat kontakten med er själva på grund av hur ni lever”.

Ett annat storfolk förklarar och då med kraftig irritation: ”Ni skulle egentligen bara behöva fylla på er med några klunkar vatten dagligen av grundvattnet, men då ni förgiftar er med kaffe, alkohol och dålig kost så blir behovet mer att dricka större mängder vatten. En del av er är uttorkade och det gör att ni blir avtrubbad och det påverkar sinnet. Ert sinne till jorden blir också avtrubbad.  Ni förstör er värld genom hur ni förhåller er till er själva och omgivningen. Naturen är er moder men ni förslavar henne genom era händer utan att uppskatta den näring hon och naturen ger. Ni är en del av all förstörelse på er planet men ni är okunniga om vad ni gör och varför det har blivit som det blivit. Ni är barnen som behöver räddas från att inte göra mer förstörelse. Det är vad vi ser, det kan tyckas vara hårda ord men vi har sorg i det vi se”.

Några andra kommer in; ”vi ser på det här sättet och vi är inte glada över hur ni behandlar denna vackra planet. Ni förorenar grundvattnet med ert sinne då ni har tro att rena något som i begynnelsen var renat. Ni har skördat er egen skörd genom att frånta er naturliga skörd. Ni har knappt inga näringsämnen kvar på er planet, men fortfarande vidmakthåller ni de leverne som inte gynnar er framtid. Det är sorgligt att se”.

Djuren kommer tillbaka: ”Vi älskar er för ni är så kreativa och har lust till livet, ni har skördat så mycket gott men nu är ni under andra krafter som skördar er så var mycket med er själva och håll varandra i händerna så förenas ni och ni kan göra så mycket tillsammans. Vi vill att ni skänker er glädje och har tron på att ni kan skapa den framtid ni vill ha”. Vi älska er.

Vid pennan

Elizabeth Norman