VAR DEN DU ÄR OCH UTTRYCK DET I DIN LIVSUPPGIFT

Blogg

VAR DEN DU ÄR OCH UTTRYCK DET I DIN LIVSUPPGIFT

Viktigt nu att göra det du vill (25 juni 2024).

(en kort berättelse av en session med en klient i konsultation med änglarna och som många ljusarbetare behöver tänka på)

Idag i samband med en konsultation med en kund fick jag till mig något mycket intressant som jag vill dela med dig.

Kunden kände att hon inte mådde bra. När jag kände in handlade det mer om livsleda. Kunden tyckte inte om sitt jobb och ville egentligen inte jobba där hon hade sitt arbete. Trots det, var inte jobbet av sådan karaktär att hon for illa utan mer att hon inte trivdes. Det handlade även om pengar. Jag fick till mig att hon som jobbar för ljuset inte längre skall kompromissa utan mer stå i sin kraft. Generellt handlar det om att vi skall utgå från vår egen inre spiral och sätta den i marken genom att till fullo självförverkliga oss genom handlingar.  Vi skall mer känna att vi är dirigenten i våra liv. Vi skall sätta i hamn det vi kom för att göra och det är dags att vi gör det nu.

Om alla som tjänar ljuset gör det då kommer vi på rätt plats i livet och flödet ökar, vilket även sker i relation till andra. Ju fler ljusbärare som vågar stå upp för det de vill göra och visa vilka de är, desto starkare stöd får vi även genom synkronitetens lagar, då den kräver att du är i hjärtats röst i dina önskningar och då i manifesterandet kan förverkliga den du är.

Klienten höll med och sa att hon är så trött på sitt arbete och hon vill hellre starta eget företag, något som jag såg skulle ge klienten inte bara glädje utan även bärkraften av att hon får göra det hon vill. Hon skulle med sitt arbete kunna ge uttryck för den hon i djupet av sig själv är och därmed kunna bekräfta sin sanna existens av livet.

Med detta ber jag dig att se dig som en bärare av en inre spiral där du utgår från en nollpunkt i dig själv och sedan spirar ut det du vill göra. När du väl står på den grund som i begynnelsen var dig given då är du på rätt väg, då är du på platsen i ditt liv där framgången till dig själv är möjlig. Vet du inte vad du vill göra lyssna då på den inre känsla som likt en vindpust sveper förbi, bekräfta den genom att följa de ingivelser som kommer till dig. När du bekräfta det flödet som du är en del av då bekräftar du dig själv som ett enda flöde till helheten av allt som är så mi vän ta hand om dig och var i flödet av dig själv och livet.